OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

§1. Úvodní ustanovení 

 1. Společnost Oriens klenoty s.r.o., IČO: 04986415, se sídlem Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 256671 (dále jen „prodávající“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.touscesko.cz
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
  Obchodní firma: Oriens klenoty s.r.o.
  IČ: 04986415;
  DIČ: CZ04986415;
  Sídlo: Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4;
  Zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 256671;
  Telefon: +420 228 881 177;
  E-mailová adresa: tous@touscesko.cz;
  Název e-shopu: Tous;, www.touscesko.cz
  Seznam kamenných provozoven najdete na internetových stránkách www.touscesko.cz
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení v kupní smlouvě odchylná od VOP mají před VOP přednost.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. V případě změny VOP se na kupní smlouvu vztahují VOP účinné ke dni odeslání objednávky kupujícího.

 

§2. Upozornění prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat nabídky a ceny zboží v obchodě, zahajovat a ukončovat různé promoakce, slevy, výprodeje, atp. Závazné jsou ceny zboží uvedené v obchodě v okamžiku, kdy kupující odesílá objednávku.
 2. Ceny jsou uvedeny v korunách českých a jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Slevy na zboží se nesčítají s dalšími promoakcemi prodávajícího. Kupující může současně využívat jen jednu akci, ledaže je v podmínkách akce výslovně uvedena možnost akce kombinovat. Za akci se považují jakékoli podmínky prodeje, které jsou pro kupujícího výhodnější než standardní podmínky.
 4. Prodávající upozorňuje kupujícího, že šperky mají následující specifické vlastnosti, které by měl kupující při koupi zvážit:

a) Každý kus je jedinečný a může se lišit od ostatních kusů, a to včetně jednotlivých prvků šperků (např. jednotlivých drahokamů) a jejich rozměrů.

b) Šperky jsou malých rozměrů a fotografie jsou proto pouze ilustrační (nezobrazují reálnou velikost šperku).

5. Zákazník bere výslovně na vědomí, že fotografie zboží v obchodě jsou pouze ilustrační a skutečné zboží se tak může od fotografií lišit . Zákazník bere výslovně na vědomí, že odlišnost zboží od vyobrazení na fotografiích nepředstavuje vadu, která by mu zakládala jakékoli nároky.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

8. Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

9. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

§3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Prezentace zboží na internetových stránkách obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Prezentace zboží obsahuje informace o zboží nabízeném k prodeji v obchodě, a to včetně uvedení ceny zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma případných nákladů na přizpůsobení zboží na zakázku a přepravních nákladů. Ceny zboží jsou závazné po dobu, po kterou jsou zobrazeny na internetových stránkách obchodu. V případě změny ceny je závazná cena, která byla zobrazena v okamžiku, kdy kupující provedl objednávku zboží.
 3. Na internetových stránkách obchodu jsou zobrazeny rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zobrazené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pro doručování v rámci území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží mimo území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

  b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky sjednané kupní smlouvy, opakovaně rušily učiněné objednávky či poškodily dobré jméno prodávajícího.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení kupní smlouvy pro nemožnost plnění z důvodu nedostupnosti zboží či z jiných objektivních důvodů, pro které nebude možné zboží dle kupní smlouvy kupujícímu dodat. Prodávající bude v takovém případě kupujícího bezodkladně informovat o zrušení kupní smlouvy. V případě, že již kupující uhradil kupní cenu zboží, bude mu tato bezodkladně vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

§4. Dodání zboží, platební podmínky

 1. Zboží zakoupené v obchodě je dodáváno výhradně na území České republiky.
 2. Zboží bude kupujícímu doručeno jedním z následujících způsobů doručení dle volby kupujícího:

  a) přepravní společností určenou prodávajícím,

  b) osobním odběrem kupujícím v provozovně Tous zvolené kupujícím. Při osobním odběru je kupující povinen uvést své jméno, příjmení a čtyřčíselný kód PIN, který obdržel při potvrzení objednávky. Kupující je povinen PIN kód uschovat tak, aby k němu nezískaly přístup nepovolané osoby. Prodávající vydá zboží osobě, která uvede v místě osobního odběru identifikační údaje a PIN kód. Prodávající má právo ověřit totožnost osoby, která objednané zboží vyzvedává. Kupující bere na vědomí, že zneužití PIN kódu, ke kterému dojde v důsledku toho, že kupující umožní zpřístupnění kódu třetí osobě, jde k tíži kupujícího.

 3. Kupní cenu zboží lze uhradit:

  a) dobírkou, tzn. hotově u kurýra (pouze při dopravě přepravní společností),

  b) převodem na bankovní účet,

  c) platební kartou.

 4. S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 5. Prodávající informuje kupujícího, že nemůže ovlivnit konkrétní čas dodání zboží přepravní společností ani delší dobu dodání.
 6. Kupující je povinen při doručení zboží přepravní společností v přítomnosti kurýra zkontrolovat, zda vnější obal (karton) doručovaného zboží není poškozený. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti kurýra. Pokud je doručované zboží poškozené nebo pokud obsah zásilky neodpovídá objednávce, sepíše kupující s kurýrem přepravní společnosti protokol o převzetí, s popisem poškození zásilky, poškození doručovaného zboží nebo nesprávného obsahu zásilky. Kupující je rovněž v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí zásilky.
 7. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

§5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Prodávající informuje kupujícího o tom, že je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář odstoupení od smlouvy dostupný ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat rovněž na adresu sídla prodávajícího Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, či na adresu elektronické pošty prodávajícího tous@touscesko.cz.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující může vrátit zboží rovněž v provozovně prodávajícího.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to i v případě, že kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

§6. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Předchozí odstavec tohoto článku smlouvy se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 nebo v jeho provozovně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a kupující sdělil prodávajícímu vytýkanou vadu zboží.
 7. Kupující může požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  b) bezplatné odstranění vady opravou;

  c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 11. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 12. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 13. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 14. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace.
 15. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 16. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 17. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

§7. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

§8. Ochrana osobních údajů

 1. Politika ochrany soukromí je předmětem samostatného dokumentu, který naleznete zde.

§9. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem.
 2. VOP v tomto znění jsou účinné od 15.03.2018.
 3. VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách obchodu www.touscesko.cz.
 4. Prodávající je oprávněn kdykoli VOP změnit, přičemž na kupní smlouvu se vztahují vždy VOP účinné ke dni odeslání objednávky kupujícím.
 5. Nedílnou součástí VOP je vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy.
Naposledy prohlížené
No recently views items
Vymazat vše
Copyright © 2019 Tous. Všechna práva vyhrazena.