regulamin butiku

Nahrávám...

Regulamin sprzedaży wysyłkowej TOUS Polska

§1. Postanowienia wstępne

Poniższy tekst stanowi regulamin sprzedaży wysyłkowej Tous Polska. Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz nabywających towary w drodze sprzedaży wysyłkowej (Klienci).

Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona przez: ORIENS Bijou Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258688 (Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach), posiadającą numer NIP: 635-000-06-76 i numer REGON: 271153759, zwaną dalej Sprzedającym.

Wszelkich informacji na temat sprzedaży wysyłkowej oraz załatwiania spraw związanych z niniejszą usługą można uzyskać pod adresem: zamowienia@oriens-bijou.pl oraz numerem telefonu (+48) 664 78 78 78 (koszt połączenia według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

§2. Postanowienia ogólne

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży wysyłkowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wiążąca jest cena podana przez Sprzedającego na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Wszelkie promocje obejmujące sprzedaż wysyłkową nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez Sprzedającego. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.

Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

  1. każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów,
  2. towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości)