regulamin kart

Nahrávám...

Regulamin Kart TOUS

§1. Postanowienia wstępne

1. Poniższym zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

  • Wydawca - Oriens Bijou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Gen. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000258688, identyfikująca się numerem REGON 271153759 oraz NIP 635-000-06-76
  • Karta TOUS - Karta Podarunkowa TOUS lub Karta Rabatowa TOUS
  • Salon TOUS - Wyodrębnione organizacyjnie miejsce sprzedaży produktów marki TOUS, prowadzone przez Wydawcę
  • Regulamin - Niniejszy Regulamin Kart TOUS
  • Posiadacz Karty - Osoba posiadająca Kartę TOUS